R en R administratie

Smartengeld: hoe groot is de opgelopen immateriële schade?

Geplaatst op

De vergoeding die een slachtoffer krijgt voor de opgelopen immateriële schade van letsel heet smartengeld. Bij deze schade is er sprake van een andere persoon die hier aansprakelijk voor is. Voorbeelden van immateriële schade zijn bijvoorbeeld het verliezen van een baan, het niet meer kunnen uitoefenen van een hobby en pijn of verdriet. In tegenstelling tot materiële schade is de impact van immateriële schade lastig te bepalen. Hoeveel is een baan of het kunnen beoefenen van een hobby bijvoorbeeld waard in euro’s?

Bepalen van de hoogte van smartengeld

Er is geen standaard manier om smartengeld te berekenen. Dit komt simpelweg doordat iemand niet kan bepalen voor een ander hoe groot de impact van opgelopen letsel is,laat staan dat het mogelijk is om hier een prijskaartje aan te hangen. Op dit moment wordt er voor het vaststellen van smartengeld naast het dossier zelf gekeken naar soortgelijke gevallen. Toch zijn gevallen van letsel niet met elkaar te vergelijken. Iedere situatie is anders en ook ieder persoon is anders.

De Smartengeldgids

Om toch een beetje houvast te krijgen heeft de ANWB de Smartengeldgids uitgegeven. In deze gids staat een hele lijst met rechterlijke uitspraken waarbij smartengeld is toegewezen aan het slachtoffer. Binnen de gids is er een onderscheid gemaakt tussen de aard van het letsel en voorval, bijvoorbeeld een misdrijf, ongeval of medische fout. Het nadeel van de Smartengeldgids is dat deze incompleet is. Dit komt doordat er alleen uitspraken zijn opgenomen van rechters. Ongeveer 95% van alle voorvallen met letselschade komen echter nooit bij een rechter. Bij al deze zaken wordt er na overleg en onderhandeling een smartengeldvergoeding afgesproken tussen het slachtoffer, de verzekeraar en eventueel een belangenbehartiger van het slachtoffer.

Databank voor smartengeld

Hoe mooi zou het zijn om al deze voorvallen met letselschade op te nemen in een databank. Het zou hierbij mogelijk zijn om alle smartengeldbedragen in te voeren en op te slaan. Om onduidelijkheden te voorkomen is het een oplossing om alleen de bedragen op te nemen die door beide partijen zijn goedgekeurd. Het plan ligt er, nu de uitvoering nog. Wie pakt de handschoen op?

Over ons

We houden je op de hoogte van goede tips voor je workflow.

Contactgegevens

Via info @ renradministratie.nl neem je eenvoudig contact met ons op. We beantwoorden je vragen zo snel mogelijk.

© 2024 Alle rechten voorbehouden