Waarom ondertekenen we officiële documenten bij een notaris?

Waarom ondertekenen we officiële documenten bij een notaris?

Veel van de belangrijke transacties die je maakt in je leven, zoals het ondertekenen van een koopcontract, gebeuren onder toeziend oog van een notaris. De notaris heeft de aktes opgesteld en met goedkeuring van alle partijen worden ze ondertekend en daarmee rechtsgeldig. Veel mensen vragen zich af waarom het belangrijk is dat een vreemde toekijkt hoe ze een document ondertekenen. Het voornaamste doel is om fraude tegen te gaan. Dit is feitelijk op te delen in drie redenen.

Om zeker te zijn dat de juiste persoon de handtekening zet

Het is van groot belang dat contracten ondertekend worden door de personen die ze daadwerkelijk moeten ondertekenen. Om fraude te voorkomen moet een notaris jouw identiteit persoonlijk contoleren en verifiëren. Tegenwoordig kan dit in sommige gevallen ook online, maar in veel gevallen moet je naar een notariskantoor. De notaris controleert aan de hand van een geldig identiteitsbewijs of de juiste partijen de overeenkomst ondertekenen.

Om zeker te zijn dat de documenten vrijwillig ondertekend worden

In sommige gevallen is er sprake van druk of zelfs dwang van andere partijen om een overeenkomst te ondertekenen. Een notaris bepaalt of de keuze voor het tekenen van een overeenkomst door alle betrokken partijen uit eigen wil tot stand is gekomen. Heeft een notaris het idee dat dit niet het geval is? Dan kan hij de transactie annuleren en de overeenkomst ongeldig verklaren.

Om te zorgen dat de transactie onafhankelijk kan worden geverifieerd na het ondertekenen

Misschien wel de belangrijkste reden van de drie is dat transacties altijd op een later tijdstip gecontroleerd en geverifieerd moeten kunnen worden door andere onafhankelijke partijen. Doordat de werkwijze van notarissen vastgesteld zijn volgens een bepaalde structuur kan later ontegenzeggelijk bewezen worden dat een document daadwerkelijk is ondertekend en rechtsgeldig is. Het tegenovergestelde is natuurlijk ook waar. Ss een document in jouw naam, maar niet door jou ondertekend en is er dus sprake van een frauduleuze transactie? Dan kun je met de gegevens van de notaris bewijzen dat er sprake is van fraude.

Over de auteur

renradmin administrator