Maandelijks archief 31 augustus 2018

Aandachtspunten bij het inhuren van een accountant

Wordt alle boekhouding je teveel en heb je er absoluut geen tijd meer voor. Dan is het inhuren van een accountant een goede beslissing. In dit artikel worden een aantal aandachtspunten besproken die belangrijk zijn wanneer je een accountant wilt gaan inhuren.

Maak samen een duidelijk takenpakket

Het is belangrijk duidelijk naar elkaar uit te spreken wat men voor elkaar kan betekenen. Dit schept dan geen onduidelijkheden en zorgt er tevens ook voor dat er geen onaangename verrassingen zijn. Het is dan daarom ook van belang om een takenpakket op te stellen, zo is het voor zowel jou als de boekhouder duidelijk wat er verwacht wordt. Daarnaast is het ook voor de boekhouder gemakkelijker om hier een prijskaartje aan te hangen.

Maak duidelijke prijsafspraken

Het is belangrijk duidelijke prijsafspraken afspraken te maken, zodat je achteraf niet onnodig grote facturen krijgt. Probeer dan ook niet per uur te betalen. Hier heb je namelijk minder controle op wat ze doen. Het beste is om aan de hand van het takenpakket de prijs te laten bepalen. Dan weet je per maand wat je vast aan je accountant moet betalen. Het kan echter geen kwaad om een specificatie van het werk te vragen. Zo kun je inzien of je niet te veel betaald voor het geleverde werk. Wanneer er extra werk voor de accountant is, is het verstandig om dit in overleg te doen. Dan kunnen ze altijd nog een extra factuur sturen voor deze extra werkzaamheden en dan ben je hiervan altijd op de hoogte.

Hoe wordt de administratie opgeleverd?

Het is verleidelijk om alle bonnetjes aan het eind van de maand of van het jaar uit een doos te halen en af te geven. Dit betekent echter veel extra werk voor de accountant en waarschijnlijk dan ook extra kosten. Bespreek dus voorafgaand aan de oplevering met de accountant hoe dit gedaan gaat worden. Waarschijnlijk wil deze alles geordend binnenkrijgen. Hiermee kun jij dan gedurende het jaar rekening met houden, door alles netjes bij te houden. Dit zorgt aan het einde van het jaar minder hoofdpijn voor beide partijen.

 

Ondernemen is ook factureren

Het versturen van je factuur is na een opdracht natuurlijk de ultieme voldoening. Je hebt hard gewerkt en je passie in de opdracht gestoken, dat geeft pas echt voldoening als de factuur ook zo snel mogelijk wordt voldaan. Hoe zorg je er als ondernemer voordat je een goede cash flow hebt en dat je, ook bij langer lopende opdrachten, regelmatig inkomen hebt? Door deze facturatie tips toe te passen verzeker je jezelf van een uitstekend facturatieproces.

Let er wel op dat met de nieuwe GDPR regels het strenger is geworden om om te gaan met data binnen het bedrijf. Je verwerking en beveiliging dient goed op orde te zijn. Zeker binnen je onderneming en binnen de facturatie is er vaak sprake van gevoelige informatie. Er zijn daarom verschillende normen ontworpen om bedrijven hierbij te helpen. Denk bijvoorbeeld aan de ISO 27001 welke bijdraagt aan de informatiebeveiliging binnen het bedrijf.

Facturatie tips

Enkele tips om je facturatie proces zo soepel mogelijk te laten verlopen, zodat je er zelf weinig tot geen tijd aan kwijt bent en verzekerd bent van een hoge succesratio:

#1 Maak een duidelijke template

Een goede, duidelijke factuur is de essentie van goede facturatie. Zorg dat de opdracht zoals afgesproken wordt omschreven, zodat dit geen vraagtekens oproept. Zorg er daarnaast voor dat alle bedragen duidelijk zijn en gespecificeerd, uiteraard moet ook de btw duidelijk zijn.

#2 Zorg voor betaalgemak

Uit onderzoek is gebleken dat het toevoegen van een iDeal link aan een factuur zeer goed werkt. Na het inzien van de factuur kan de klant direct betalen. Dit vergroot de kans dat de factuur direct voldaan wordt. Gebruik de technologie in ieders voordeel!

#3 Direct factureren

Stuur direct een factuur wanneer je een opdracht hebt afgerond. Wacht niet tot de eerste van de maand, factureer direct! Dan zit het nog vers in het geheugen en verkort je ook de betaaltermijn, aangezien je de factuur eerder stuurt. Dit is helemaal niet raar, helemaal niet als je het vooraf aangeeft

#4 Maak afspraken bij langer lopende projecten

Wanneer je een project hebt dat meerdere maanden, of misschien zelfs jaren, duurt, is het verstandig om daar op voorhand afspraken over te maken. Factureer bijvoorbeeld maandelijks, waardoor jouw cashflow blijft rollen en er geen achterstand wordt opgestapeld.

#5 Bevestig je afspraken

Van alle facturatie tips is dit één van de belangrijkste. Afspraken over betalingen zijn vaak zo gemaakt. Laat de klant deze echter bevestigen. Het liefst per mail, zodat je de afspraken zwart op wit hebt. Hierdoor is er niet snel discussie over gemaakte afspraken en sta je ook sterker mocht betaling uitblijven.

#6 Ken je klant

Als ondernemer kan je betaalachterstanden nooit helemaal uitsluiten. Weet daarom met wie je zaken doet. Is het een onbekende en krijg je de opdracht net iets te gemakkelijk? Controle is geen wantrouwen, het loont om de kredietwaardigheid van je klant(en) te checken.

Een auto leasen als ZZP’er

Een auto leasen als ZZP’er kan grote voordelen hebben, maar er zitten natuurlijk ook een aantal nadelen aan. We kunnen onderscheid maken tussen operational lease en financial lease. Ben jij een ZZP’er die erover nadenkt om een auto te gaan leasen? Dan ben je waarschijnlijk op zoek naar de optie die het voordeligst is en natuurlijk het beste bij je past. Deze zoektocht kan soms best ingewikkeld zijn. Daarom vertellen we je in deze blog een aantal dingen je moet weten als je een auto gaat leasen als ZZP’er.

Operational lease

Als eerste kunnen we onderscheid maken tussen operational lease en financial lease. Bij operational lease blijft de leasemaatschappij eigenaar van de auto. Zij nemen dus de aanschaf, verzekering, wegenbelasting, onderhoud en afschrijving voor hun rekening. Jij betaalt hiervoor een bepaald bedrag per maand en daarvoor mag je in een nieuwe auto rijden. De auto wordt niet jouw eigendom, en wordt daarom ook niet gezien als vreemd vermogen. De liquiditeit van je onderneming wordt dus niet beïnvloed met financial lease.

Financial lease

De andere optie is financial lease. Het grootste verschil met operational lease is dat je bij financial lease wél juridisch eigenaar wordt van de auto. Financial lease is eigenlijk gewoon een financiering van de auto. Bij deze vorm van leasen wordt de auto dan ook wel gezien als vreemd vermogen en beïnvloedt dit de liquiditeit van je onderneming. Het voordeel van financial lease is dat je geen grote investering hoeft te doen bij de aanschaf van een nieuwe auto. Het is een vrij eenvoudige manier om een financiering af te sluiten. Bovendien zijn investeringaftrek en renteaftrek allebei mogelijk bij financial lease. Heb je gekozen voor financial lease? Dan kun je bijvoorbeeld kiezen voor financial lease van Hiltermann Lease.

Voordelen van leasen

Een van de grote voordelen van leasen is dat je elke maand precies weet wat je kwijt bent aan je auto. Je betaalt immers een vast bedrag per maand, waardoor je nooit voor onaangename verrassingen komt te staan. Bovendien heb je geen zorgen of stress over je auto, alles wordt namelijk voor je geregeld. De verzekering is afgesloten en het onderhoud wordt ook geregeld. Hier hoef je dus zelf geen tijd meer aan te besteden. Dit zorgt voor een stukje zekerheid en ontzorging. De leasekosten zijn fiscaal aftrekbaar en er zit geen geld in een auto wat je eigenlijk ook had kunnen gebruiken voor je onderneming.

Nadelen van leasen

Een nadeel van leasen is het feit dat leasen niet goedkoper is dan het kopen van een auto. Met een nieuwe auto hoef je niet zo bang te zijn voor onvoorziene kosten aan onderhoud. Bovendien is het verbreken van een leasecontract erg lastig en kan je veel geld kosten. En heb je al schadevrije jaren opgebouwd bij je verzekering? Dan zal de premie die je betaalt bij het leasen van een auto hoger liggen.

 

Onderhandelaarsakkoord cao primair onderwijs

Werk jij in het onderwijs? Dan zul je vast wel hebben meegekregen dat er een onderhandelaarsakkoord is bereikt voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Er zijn mooie resultaten bereikt, maar alsnog is de loonkloof met het voortgezet onderwijs niet gedicht. Daarom kunnen de onderhandelingen ook wel worden gezien als tussenoplossing. Het onderhandelaarsakkoord is een eerste stap, maar voor een echte oplossing zijn nog meer onderhandelingen en meer geld nodig. Toch hebben deze onderhandelingen al voor goede resultaten gezorgd. In deze blog bespreken we een aantal belangrijke punten uit het onderhandelaarsakkoord cao voor het primair onderwijs. Heb jij problemen met je cao binnen het onderwijs? Dan kun je advies vragen aan een advocaat onderwijsrecht.

Loonsverhogingen

Een van de belangrijkste punten in het akkoord is de loonsverhoging. Op 1 september 2018 gaat namelijk een loonsverhoging van 2,5% in voor iedereen die in het basisonderwijs of in het speciaal onderwijs werkt. Ook kunnen leraren, schoolleiders en ondersteuners een nabetaling van 750 euro bruto verwachten. Van deze 750 euro blijft relatief meer over voor de mensen in de lagere salarisschalen.

Nieuwe salarisschalen

Ook de nieuwe salarisschalen zijn een belangrijk onderdeel van het onderhandelaarsakkoord. Voorheen bestonden de salarisschalen in het onderwijs uit LA, LB en LC. In de nieuwe cao worden deze vervangen door L10, L11 en L12. Doordat het niveau van de salarissen in L10 hetzelfde zijn of iets hoger liggen dan de salarissen in LB, gaan leraren hier flink op vooruit. De huidige schaal LA verdwijnt dus, en iedere leraar schuift één schaal op. De uitlooptoeslag en de bindingstoeslag waren voorheen losse toeslagen, maar deze worden in de nieuwe salarisschalen meegenomen in het maandsalaris. Hierdoor tellen deze toeslagen ook mee voor salarisverhogingen en voor het pensioen.

Ontwikkeltijd

Een ander belangrijk punt van het onderhandelaarsakkoord is het inzetten van meer ontwikkeltijd. Ontwikkeltijd is nodig om de kwaliteit van het onderwijs te behouden en te verbeteren. Er is dus bepaald dat er vanaf 1 augustus 2019 50 uur per jaar per leraar kan worden ingezet als ontwikkeltijd. Omdat deze uren ergens vandaan moeten komen, kan dit dus betekenen dat leraren 1 uur minder les kunnen geven in de week. De onderwijstijd voor leerlingen mag natuurlijk niet dalen, dus daarom maakt de schoolleiding samen met de leraren een plan hoe ze de ontwikkeltijd kunnen inzetten zonder dat de onderwijstijd daalt. De onderhandelaars van het akkoord vinden dat het aantal lesuren verder zou moeten worden teruggebracht, maar dat dit een eerste stap is. Om de kwaliteit van het onderwijs te behouden en te verbeteren is nog meer tijd en geld nodig.

 

Wat is tevredenheidsonderzoek?

Hoe belangrijk is het anno 2018 om medewerkers tevreden te houden?

 

Het is in ieder geval belangrijk om te meten hoe tevreden medewerkers daadwerkelijk zijn, een goede manier hiervoor is een medewerkerstevredenheidsonderzoek.

 

Een kortere benaming voor het medewerkerstevredenheidsonderzoek is MTO, maar survey, enquête of tevredenheidsonderzoek zijn termen die regelmatig worden gebruikt en hetzelfde doel dienen.

 

Waarom de tevredenheid meten als iedereen tevreden lijkt?

 

Hoewel medewerkers steeds meer openlijk praten over hun gevoelens en verwachtingen zullen ze zich niet zo snel écht uitlaten over wat ze vinden van bepaalde (soms gevoelige) situaties.

 

Door het uitvoeren van een anoniem medewerkerstevredenheidsonderzoek zijn medewerkers in de gelegenheid bepaalde gevoelens of meningen te uiten, waarmee ze soms al langere tijd rondlopen.

 

Daarbij is het interessant, wanneer het onderzoek focust op een bepaalde situatie, hoe medewerkers daar op reageren en hoe je als organisatie hier op in kan spelen.

 

Hoe bouw je een medewerkerstevredenheidsonderzoek op?

 

Er kunnen verschillende werkwijzen worden gehanteerd. Medewerkers zullen geïnformeerd moeten worden over de start van het tevredenheidsonderzoek en hoe en wanneer ze deze kunnen invullen.

 

De meest efficiënte manier is het onderzoek online laten invullen, zorg er hierbij voor dat de site goed toegankelijk is en werkzaam op de browser van je bedrijf. Een slecht werkende site wekt frustratie op en kan leiden tot minder data.

Het is hierbij goed om het belang van het invullen van het tevredenheidsonderzoek te benoemen, hiermee wordt de kans op een hoog invulpercentage vergroot.

 

Wat levert een medewerkerstevredenheidsonderzoek op?

 

Een tevredenheidsonderzoek levert allereerst veel data op welke kritisch zal moeten worden bekeken. Mogelijk leveren een aantal medewerkers opvallende informatie aan welke kan leiden tot onrust en vragen.

 

Het is echter van belang voor het succes van een volgend medewerkerstevredenheidsonderzoek dat er daadwerkelijk werk wordt gemaakt van de gegeven input, zodra dit zichtbaar is voor de medewerkers weten zij dat hun input van hoge waarde is en serieus wordt genomen door het (hoger) management.

 

Een goede manier om de resultaten te publiceren is door middel van een bijeenkomst, hierbij kan er in groepsverband worden gekeken naar de resultaten en kan hierop volgend een discussie gevoerd worden.

WSNP Afgewezen? Wacht niet te lang!

Een schuldsanering is een goede mogelijkheid dat de overheid zijn mensen geeft. Toch is niet zo makkelijk om deze te krijgen, het komt namelijk vaak voor dat deze afgewezen wordt, als dat het geval is heb je een WSNP advocaat nodig. Deze zijn namelijk gespecialiseerd in zaken als WSNP afgewezen en doen hun uiterste best om te werken aan de een oplossing wanneer u torenhoge schulden heeft. Bovendien zijn deze advocaten in de meeste gevallen gratis, ze werken namelijk op Pro deo basis en worden betaald door de overheid.

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Geeft de overheid u geen schone lei? Aarzel dan niet langer en schakel direct hulp in van een WSNP advocaat, van Burcht advocatenbureau kunt u daar goed bij helpen.
U heeft maar 8 dagen de tijd om bezwaar te doen
Wanneer u een brief heeft gekregen van de overheid waarin wordt vermeld dat uw WSNP afgewezen is, heeft u slecht 8 dagen de tijd om in bezwaar te gaan. Wacht daarom niet met het contacten van een WSNP advocaat en laat u zo snel mogelijk helpen, voordat het te laat is.

Werken aan een oplossing

Het komt vaak voor dat mensen zich schamen en daarom geen contact durven te legen met een WSNP advocaat, advocaten verwerken meerdere WSNP zaken en tonen begrip voor uw situatie. Wacht niet langer en neem direct in een WSNP advocaat in handen, u kunt het https://www.afgewezenwsnp.nl kantoor tijdens werkdagen mailen, bellen en zelfs WhatsAppen.

Payroll uitzendbureau of payroll bedrijf?

Zit je er over na te denken om je administratie uit te besteden? Dan zijn er verschillende mogelijkheden. Zo kan je kiezen voor een payroll uitzendbureau of voor een payroll bedrijf maar wat is nou eigenlijk het verschil? Wij hebben het voor je uitgezocht zodat je een weloverwogen beslissing kan maken die bij jouw onderneming past.

 

Payroll uitzendbureau of payroll: wat is het verschil?

 

Het grootste verschil tusseneen payroll uitzendbureau en een payroll bedrijf zit in de werving van de werknemers. Bij een payroll uitzendbureau wordt heel het proces van jouw als werkgever overgenomen. Het uitzendbureau werft en betaald het personeel en neemt daarmee het juridisch werkgeverschap uit handen. Het personeel valt wat betreft cao onder het cao van uitzendkrachten en op het gebied van beloningen zoals bonussen onder het cao van het bedrijf. Een voordeel voor personeel is dat wanneer er geen werk meer is bij het bedrijf het payroll uitzendbureau op zoek gaat naar nieuw werk.

 

Bij een payroll bedrijf werf jij als werkgever je eigen personeel en is het payroll bedrijf verantwoordelijk voor het juridische werkgeverschap. Denk hierbij aan taken zoals salaris, pensioen, premie- en belastingafdracht. Als werkgever wordt je dus ontzien in alle administratieve rompslomp van het personeel en kan jij je richtten op waar je goed in bent: ondernemen. Een bijkomend voordeel is dat wanneer personeel ziek wordt, het payroll bedrijf de uren uitbetaald. Net zoals bij een payroll uitzendbureau valt het personeel onder het cao voor uitzendbureaus.

 

Meer informatie over een payroll uitzendbureau?

 

Ben je op zoek naar nog meer informatie omtrent payrolling en de mogelijkheden die het heeft voor jouw als werkgever? Dan kan je vrijblijvend contact opnemen met Accord Payroll, specialist in personeel en payroll. Dit kan door te mailen naar info@accord.nl of door te bellen naar 035 – 524 39 00.